Заклад дошкільної освіти №40 "Посмішка" м.Бахмута

 

Правила прийому дітей
до закладу дошкільної освіти

   Батьки не завжди знають, які документи потрібно подавати для прийому дитини в дошкільний заклад, чи потрібні щеплення, які правила існують щодо прийому та відрахування малюків в дитячих садках. Враховуючи актуальність та важливість порушених питань, інформуємо.

   Статтею 53 Конституції України визначено, що кожний громадянин має право на освіту, а відповідно до статті 6 Закону України «Про дошкільну освіту» одним із принципів реалізації дошкільної освіти є доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти. Законодавчо також закріплено право батьків вибирати дошкільний навчальний заклад.

   Окрім того, у статті 2 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» громадянам України, а також іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні, гарантуються свобода пересування та вільний вибір місця проживання на її території, за винятком обмежень, які встановлені законом. Реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх обмеження. Враховуючи зазначене, прийом дітей до дошкільних установ здійснюється відповідно до законодавства незалежно від реєстрації дитини та її батьків.

   Дошкільний навчальний заклад розраховано на 7 вікових груп, які комплектуються за віковими (одновіковими, різновіковими) ознаками. На кожний навчальний рік мережа груп, режим роботи груп та тривалість перебування в них дітей встановлюється у відповідності до рішення виконавчого комітету  Бахмутської міської ради.

У дошкільному навчальному закладі функціонують групи загального розвитку та спеціальні групи для дітей з вадами мови та дітей зі специфічними розладами розвитку.

    Дошкільний навчальний заклад має групи з денним режимом перебування дітей.

   Групи комплектуються за віковими ознаками, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей в дошкільному навчальному закладі. До дошкільного навчального закладу зараховуються діти віком від 2-х до 6 (7) років.       Наповнюваність груп здійснюється згідно чинного законодавства та становить:

 • для дітей віком від 2-х  до 3-х років – до 15 осіб;
 • для дітей віком від 3 до 6 (7) років – до 20 осіб, в оздоровчий період – до 15 осіб;
 • різновікові групи – до 15 осіб;
 • спеціальні групи (для дітей з вадами мови – 10-12 осіб; для дітей зі специфічними розладами розвитку – 8-10 осіб).

   До спеціальних груп зараховуються діти, які мають порушення мови та специфічні розлади розвитку.

   У відповідності до пункту 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305, прийом   дітей   до   дошкільного   навчального закладу  здійснюється завідувачем протягом  календарного року на підставі документів:

 • заяви батьків, або осіб, які їх замінюють;
 • свідоцтва про народження дитини;
 • медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний заклад;
 • медичної довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
 • направлення до спеціальної групи  Управління освіти Бахмутської міської ради та висновок міської психолого-медико-педагогічної консультації.

         За дитиною зберігається місце у дошкільному навчальному закладі комунальної форми власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 календарних днів).

Відрахування дітей із дошкільного навчального закладу може здійснюватись:

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному навчальному закладі;
 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців;
 • відсутність дитини без поважної причини більше 2-х місяців.

   Адміністрація повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не пізніше як за 10 календарних днів.

   Із врахуванням місцевих умов Засновник може вносити необхідні зміни у встановлений порядок зберігання за дитиною місця в дошкільному навчальному закладі.

   Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

   Медичну документацію, яку необхідно подавати для відвідування дошкільного закладу, оформляють у дільничного лікаря-педіатра. Згідно з пунктом 2.3 Примірного положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного закладу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.11.2002 року № 434, медична документація (за формою № 026/о) містить:

- результати обов’язкового медичного профілактичного огляду, диспансеризації та оздоровлення з висновками спеціалістів;

- дані про профілактичні щеплення;

- дані лабораторних досліджень;

- рекомендації щодо режиму на період адаптації дитини у дошкільному навчальному закладі, груп по фізичному вихованню, для диспансерних хворих – по спостереженню та оздоровленню.

   Медична документація видається на підставі даних медичного огляду дитини. Якщо медичні протипоказання для перебування дитини у дошкільному закладі відсутні, а профілактичні щеплення виконані відповідно до календаря щеплень, дитина отримує дозвіл на відвідування дошкільного закладу. Довідка про епідеміологічне оточення видається не раніше ніж за три дні перед безпосереднім відвідуванням дитиною дошкільного закладу у тому разі, якщо вона не перебувала у контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями й у неї відсутні симптоми педикульозу та корости.

   Відповідно до спільного листа Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов'язкові профілактичні щеплення» від 29.09.2014 № 1/9-500, № 04.01.16/28103 питання щодо відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується індивідуально лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу державної (комунальної) форми власності.

Відповідно до Закону України “Про дошкільну освіту”: пункт 5. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірі, що становить не менше 60 відсотків (у міській місцевості) та не менше 40 відсотків (у сільській місцевості) від вартості харчування на день.

   У дошкільних закладах міста Бахмута, відповідно до рішення виконавчого комітету Бахмутської міської ради від 09.08.2017 № 185 «Про організацію харчування вихованців дошкільних навчальних закладів, учнів загальноосвітніх навчальних закладів Бахмутської міської ради у 2017-2018 навчальному році» встановлено розмір плати батьків за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, у розмірі 60 відсотків від встановленої вартості харчування на день.